Ubezpieczenie OC – wysokość kar za niepłacenie

kara za niepłacenie ocOC zwane również ubezpieczeniem komunikacyjnym od odpowiedzialności cywilnej jest oczywiście obowiązkowe. Zasady tego ubezpieczenia samochodowego reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawa o Funduszu Świadczeń Gwarantowanych.

Zasady tego ubezpieczenia są jednakowe dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych czy to będzie PZU i Liberty Direct czy to będzie Warta czy Allianz warunki ubezpieczenia OC są dla wszystkich jednakowe. Również dla ubezpieczających się jest równość w dostępie do oferty i równość w obowiązku jego opłacania. Każdy właściciel samochodu jeżdżącego po polskich drogach jest zobowiązany do zapłacenia składki OC w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie. Jeśli jadący samochodem nie ma opłaconej składki ubezpieczeniowej to grozi mu wysoka kara. Kara za niepłacenie OC, za samochód osobowy wynosi 500 euro, czyli w przeliczeniu na obecny kurs złotego to prawie 900 złotych. To bardzo dużo. Samochody ciężarowe i autobusy za brak OC zapłacą jeszcze więcej bo 800 euro, zaś inne pojazdy a chodzi tu np o przyczepy czy np bryczki za brak OC zapłacą 100 euro. Jeśli nie mamy opłaconego ubezpieczenia OC w terminie to w zależności od długości okresu w którym pozostawaliśmy bez ubezpieczenia zapłacimy do 3 dni 20%, do 14 dni 50% powyżej 14 dni aż 100%. Warto więc pamiętać o terminowym wpłacaniu składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem o charakterze obligatoryjnym, każdy właściciel pojazdu musi obowiązkowo opłacić składkę OC. Ubezpieczenie OC jest oparte na fundamencie dwu podstawowych ustaw, to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, funduszu gwarantowanym (UFG) oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Trzeba koniecznie zaznaczyć że warunki ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilne czyli w skrócie OC są takie same dla wszystkich podmiotów . Ubezpieczeniem OC objęte są wszystkie szkody w mieniu i zdrowiu poszkodowanych z winy ubezpieczonego pojazdu. Znaczy to mniej więcej tyle że każdy uczestnik stłuczki czy wypadku może liczyć na wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC jeśli zdarzenie nie powstało z jego winy a wiadomo że na drodze kwestia winy jest zawsze najbardziej sporna i najtrudniejsza do ustalenia bowiem często uczestnicy przedstawiają zupełnie inny przebieg wydarzeń co trudno nawet policji dobrze zweryfikować, dlatego zawsze najlepiej jeśli to możliwe wzywać policję na miejsce wypadku czy stłuczki bo protokóły policji są wiążące i dla sądu i dla ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie komunikacyjne o charakterze asekuracyjnym to szeroki zakres ubezpieczania się i swojego samochodu na wypadek przeróżnych trudności na drodze pod potoczna aczkolwiek dobrze utrwalona nazwą Assistance. Ubezpieczenie Assistance generalnie obejmuje pomoc na drodze a wiadomo że na drodze może się zdarzyć nieskończona ilość nieprzewidywalnych przypadków więc zakres tego ubezpieczenia samochodu jest równie szeroki choć w swym głównym rdzeniu opiera się na udzielaniu ubezpieczonemu pomocy na drodze, pomocy technicznej,organizacyjnej, informacyjnej, medycznej, transportowej a nawet prawnej. Wszystkie większe i znaczące firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW i Assistance takie jak Liberty Direct, Axa, Allianz,PZU, HDI, PTU, Generali, Link4 czy Warta oferują swym klientom pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Assistance i to zarówno w systemie tradycyjnym jak i w systemie direct czyli ubezpieczenia przez internet i ubezpieczenia przez telefon.