Prawo jazdy

Prawo jazdy jest podstawowym dokumentem jaki trzeba zdobyć by móc jeździć jakimkolwiek pojazdem motoryzacyjnym . Najwięcej trudności sprawia ludziom prawo jazdy na samochód ponieważ jest to skomplikowane i czasochłonne. Poza tym jest to spory wydatek jak na przeciętną kieszeń Polaka. Aby móc pochwalić się dokumentem prawa jazdy, najpierw trzeba przejść przez serię wykładów teoretycznych po których następują testy egzaminacyjne. Obecnie testy obejmują egzamin wewnętrzny oraz zewnętrzny. Po zdanych testach, można wyruszyć na drogę gdzie kandydat uczy się jeździć samochodem. Początkowa ilość godzin jazdy wynosi trzydzieści. Kiedy jednak uczeń stwierdzi, że potrzebuje więcej, zawsze może je dokupić. Samochód zostaje wybrany taki, jakim uczy instruktor jazdy. Po całej lekcji która trwa czasem kilka miesięcy trzeba udać się na egzamin państwowy. Dopiero jego zdanie powoduje możliwość jazdy własnym samochodem. Czasami jest to próba nawet wielokrotna ponieważ trudności na egzaminie są wysokie.

W Polsce prawo jazdy może otrzymać osoba, która:
– osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
– uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem,
– odbyła wymagane szkolenie,
– zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,
– przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.