Komunikacja w biurze

Biuro to miejsce, gdzie spotyka się wielu różnych ludzi. Dlatego kluczem do tego aby praca przebiegała sprawnie jest współpraca. A nie ma jej bez poprawnej komunikacji. Jej utrzymanie to podstawowe narzędzie wykonawcze w firmie, bezpośrednio przekładające się na jej status, zasoby ludzkie oraz oczywiście finanse.

Komunikacja w biurze przebiega na wielu różnych poziomach, począwszy od porozumiewania się ze współpracownikami, aż do sposobów łączności w kadrach. Procesy te przebiegają za pomocą różnych narzędzi oraz mechanizmów. Do tego celu wykorzystywane są telefony, email, raporty. Z wyższych stanowisk idą takie informacje jak zlecanie zadań, oczekiwania, plany, cele. Z niższych zaś wysuwane są niezbędne dane, rzadziej wysuwane inne zagadnienia lub propozycje.

3007008028_468bc03c94_mAby wszystko to przebiegało płynnie musi być przedstawione w sposób jasny, konkretny. W informacji powinna zostać zawarte to co najważniejsze. Niestety nie zawsze jest to możliwie. Co za tym idzie trzeba poświęcać czas na poprawianie zadań, a można było przecież od razu zrobić wszystko dobrze, o ile nadawca lepiej określiłby co miał na myśli.

Aby uniknąć pomyłek, problemów a także co też się często zdarza konfliktów wynikających ze wzajemnego niezrozumienia konieczne są szkolenia z komunikacji. Pozwolą one zminimalizować lub całkowicie wyeliminować wszystkie przeszkody na drodze porozumienia tak aby współpraca przebiegała płynnie oraz w przyjaznej atmosferze. To ostatnie również ma wpływ na motywację pracowników oraz ich sposób wykonywania obowiązków.