Szybkie czytanie

ksiazkiSzybkie czytanie jest podstawowym narzędziem poruszania się po świecie informacji w XXI wieku
Wstęp
1.    Informacja Kapitał XXI wieku
Kiedyś w gospodarce światowej w rzeczywistości industrialnej liczył się kapitał i surowce naturalne. Wiedza miała raczej wymiar duchowy, filozoficzny. Dziś wiedza jest faktem ekonomicznym
2.    Drucker pisze: „Nie będzie już krajów „biednych”. Będą tylko zacofane i niedouczone. To samo bę­dzie dotyczyło poszczególnych firm i wszelkiego rodzaju or­ganizacji. To samo będzie też prawdziwe w odniesieniu do każdego człowieka z osobna.”
Dzisiejszy bezrobotny jest tego przykładem. Pracy będzie coraz mniej – automatyzacja i komputeryzacja. Już nie wystarczy wiedza pozyskana do 21 roku życia, tak jak to było kiedyś.
3.    Obszary pracy z informacją
My pracujemy z informacją całościowo
–          POZYSKANIE – szybkie i fotograficzne czytanie
–          OBRÓBKA – wszystko co wiąże się ze specyficznym przetwarzaniem informacji w celu zapamiętania i pełnego wykorzystania informacji. W obszar ten wchodzą: Mapy Mśli, Techniki Pamięciowe, Strategie uczenia się, Myślenie.
–          DOTARCIE DO ZASOBÓW – informacja ma wartość wtedy i tylko wtedy, kiedy możemy do niej dotrzeć i ją wykorzystać w miejscu i w czasie kiedy jej potrzebujemy.
–           Dotarcie do zasobów to arcyważna umiejętność życiowa.
2.    Lawinowy przyrost informacji
Ilość informacji podwaja się co 10 lat.
3.    Konsekwencje
Dziś musimy wiedzieć 4 razy więcej niż nasi rodzice i 16 razy więcej niż nasi dziadkowie kiedy byli w naszym wieku. Problem, który mamy to taki, że mimo dużo większych potrzeb, my posługujemy się tymi samymi narzędziami co nasi rodzice i nasi dziadkowie.
4.    Dlaczego warto szybko czytać
–          GIMNASTYKA MÓZGU – nic tak nie rozwinie naszego umysłu jak czytanie. Rozwija się pamięć, koncentracja, myślenie
–          POZYSKANIE NOWEJ WIEDZY – będziemy uczyć się do końca życia, czy tego chcemy czy nie chcemy
–          AKTUALIZACJA WIEDZY – duży przyrost informacji powoduje szybką dezaktualizację obecnej wiedzy.
–          SAMOŚWIADOMOŚĆ
5.    Dlaczego samoświadomość
Z badań wynika, że o naszym sukcesie życiowym tylko w 20% decyduje wiedza nabyta przez nas w szkole. W 80% sukces ten zależy od naszej samoświadomości – umiejętności automotywacji, przyjmowania porażek, budowania relacji i związków, okazywania szacunku sobie i innym itp.
Szybkie czytanie jest szansą na przywrócenie właściwych proporcji. Jeżeli szkoła daje mi 20% szans na osiągnięcie życiowego sukcesu, to poświęcam na nią 20% czasu. 80% czasu inwestuję w rozwój. Szybkie czytanie nie jest po to, żeby więcej się  uczyć. Szybkie czytanie jest potrzebne, żeby się rozwijać.
6.    Mój mózg, to moja fabryka pieniędzy
7.    Dziś w firmach liczy się umysł. To umysły pracowników przyczyniają się do rozwoju firm i przedsiębiorstw. Każda inwestycja w umysł zwiększa jego wartość na rynku pracy. Musimy dowiedzieć się jak działa nasz umysł, żebyśmy mogli w pełni z niego korzystać.
8.    Dlaczego wolno czytamy ?

Czytanie
Czytanie jest odbiorem języka przez oko. Pierwszą podstawową rzeczą, którą należy sobie uświadomić jest to, że my (dorośli) nie czytamy literek ale wyrazy.
Nauka czytania, jest procesem nadawania reprezentacji (znaczenia) impulsowi nerwowemu (obrazowi) docierającemu do mózgu z oka. Jest to proces całkowicie naturalny (mózg nasz oprócz słowa pisanego ma zakodowane miliony innych jeszcze reprezentacji wzrokowych, meble, kwiaty, ludzie, ptaki itp.).
Każde dziecko mogłoby czytać naturalnie szybko i sprawnie gdyby… nie poszło do szkoły. Jeżeli ktoś nauczył się czytać w wieku szkolnym to jest to przede wszystkim zasługa rodziców, którzy czytali dziecku książeczki we wczesnym dzieciństwie. Szkoła nie tylko nie rozwija umiejętności czytania, ale wręcz skutecznie je blokuje, niestety „upośledzając” nas w tym względzie do końca życia (chyba, że ktoś trafi na dobre kursy szybkiego czytania i wyeliminuje błędy popełniane w szkole).
Problemy z czytaniem wynikają z nieudolnej, przestarzałej techniki uczenia czytania.

Błędy popełniane w szkole:
1.    Nauka czytania od alfabetu.
Przypomnę, iż my nie czytamy liter, ale postrzegamy wyrazy jako całość, a nauka czytania, jest procesem nabywania reprezentacji (znaczeń) wyrazów dostępnych przez oko. Dziecko uczone czytania od alfabetu nie widzi w tekście wyrazów, tylko litery co spowalnia i blokuje naukę czytania. Nabywanie reprezentacji mocno wydłuża się w czasie. Jest to proces męczący, żmudny i nudny.
2.    Głośne czytanie przez dziecko – to kolejny fatalny błąd popełniony w szkole i przyczyna większości problemów z czytaniem.
§  Głośne czytanie powoduje powstanie nawyku subwokalizacji – czyli cichego wymawiania w myślach tego co widzimy.
Nawyk ten powoduje:
a)    Spowalnianie tempa czytania i ograniczenie go do tempa mówienia
b)    powoduje znaczne obniżenie się jakości odbioru treści
c)    utrudnia koncentrację
d)    jest przyczyną powstania niechęci do czytania

Większość negatywnych skojarzeń związanych z czytaniem ma początek w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Ciekawe jest to, że dzieci uczone w sposób naturalny widzą tekst, rozumieją go bez żadnej dodatkowej operacji myślowej, czyli nie wymieniając w myślach czytanego tekstu. Dzięki temu znacznie zwiększa się tempo czytania, gdyż nie jest ono ograniczone tempem mówienia (180 – 200 słów na minutę). Powoduje to zwiększenie komfortu odbioru treści i przyjemności czytania. Każdy z nas doświadczył kiedyś zależności między tempem czytania i jakością odbioru treści. Książki, które nas wciągnęły „połykaliśmy jednym tchem” nawet nie spostrzegając, kiedy następował koniec.

Podsumowując:
Nauka czytania, to nadawanie przez mózg znaczenia impulsom (obrazom), które docierają do niego z oka. Ważne jest więc :

  • eliminowanie regresji (ruchu wstecznego galek ocznych)
  • eliminowanie subwokalizacji
  • poszerzenie pola widzenia – zwiększenie zakresu jednostki in formacyjnej.

Wnioski końcowe:
Nasz mózg może nieustannie się uczyć od urodzenia aż po kres życia” (M.Diamond), dlatego nie obawiajmy się o nasze możliwości, zdolności, czy wyniki. Mózg jest genialnym instrumentem służącym do przetwarzania informacji. Potrzebna jest mu tylko odpowiednia stymulacja. Doskonałym narzędziem tej stymulacji jest szybkie czytanie. Kurs szybkiego czytania i rozwoju osobowości, to program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Poznanie technik szybkiego czytania, pozwala na przyswajanie dużej ilości wiedzy w krótkim czasie, a także szybką analizę i syntezę informacji.Uczestnicy kursu, w  ramach programu, poznają techniki skutecznego zapamiętywania, jak również uczą się robienia notatek metodą „map myśli”. Poznanie  indywidualnych wzorców myślowych, czy elementów  kinezjologii edukacyjnej (gimnastyki mózgu), dodatkowo sprawia, że ten unikatowy program staje się fascynującą podróżą we własny intelekt.