Rekrutacja pracowników – leasing

Rekrutacja pracowników z leasing pracownikówUkrainy jest bardzo popularną metodą zatrudnienia na zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Istotą leasingu pracowniczego jest wykorzystanie w zakładzie siły roboczej (pracowników) formalnie zatrudnionych w firmie zewnętrznej.
Jest to bardzo elastyczna forma zatrudnienia, pozwalająca dostosować się do aktualnej sytuacji na rynku. Wszelkie obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy spoczywają wówczas na agencji pracy zatrudniającej pracowników.


Formy współpracy
W zależności od potrzeb pracodawcy oferujemy dwie formy współpracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

 •     leasing pracowniczy,
 •     przekazanie pracowników.

To, która forma bardziej odpowiada pracodawcy jest uzależnione od:

 •     czasu pracy na jaki ma być zatrudniony dany pracownik,
 •     sezonowości działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 •     posiadania własnej administracji kadrowo-płacowej,
 •     posiadania zaplecza socjalnego.

Zalety leasingu

 •     Uelastycznienie zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb firmy,
 •     Poprawa wskaźnika dochodowości w przeliczeniu na jednego pracownika,
 •     Poprawa struktury kosztów – koszty osobowe zamieniają się w koszty usług obcych,
 •     Zmniejszenie kosztów pracy, a co za tym idzie – kosztów produkcji,
 •     Zmniejszenie kosztów rekrutacji oraz kosztów obsługi kadrowo-płacowej,
 •     Możliwość elastycznego reagowania na potrzeby rynku,
 •     Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy przechodzą na agencję pracy,
 •     Zapewnienie ciągłości etatów w okresie urlopowym,
 •     Zwiększenie mocy produkcyjnych,
 •     Gwarancja agencji na okres próbny.

Dlaczego firmy mogą chcieć z własnej woli pomniejszać kadrę poprzez leasing? Na przykład dlatego, że w danym momencie nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na pracowników. Chwilowe przeniesienie pracownika może być traktowane jako forma szkolenia. Nie chodzi więc tylko o szeregowych pracowników, ale również o obsadzenie wyższych stanowisk, bez których firma nie mogłaby funkcjonować.