Kurs BHP

BHPKażdy dorosły człowiek powinien wiedzieć, jak zachować się w określonych sytuacjach czy też miejscach. Ludzie dorośli powinni być świadomi zagrożeń i niebezpieczeństw w miejscach pracy, szkole, sklepach, szpitalach. Normalne jest, że w chwili takiego zagrożenia reagujemy różnie, czasami jest to panika. Ażeby wiedzieć, jak się zachować, co zrobić, kogo wezwać w chwilach trudnych, niebezpiecznych, gdy jesteśmy zagrożeni konieczne jest odbywanie kursów bhp. W takich szkoleniach muszą uczestniczyć wszyscy studenci, pracownicy, młodzi ludzie. Dlatego też kursy bhp organizowane są między innymi na uczelniach wyższych. Są one obowiązkowe a uczestnictwo w nich decyduje o zaliczeniu semestru. Niektórzy chcą takie kursy prowadzić. Do tego niezbędne są uprawnienia. Takie uprawnienia nabywamy wówczas, gdy ukończymy chociażby Studencki Kurs Instruktorski. Jest to wiele godzin wykładów, podczas których nabywamy niezbędną wiedzę. Konieczne jest również pozytywne zaliczenie egzaminu. Dopiero wtedy możemy prowadzić kursy z zakresu szkolenia BHP.

E-learning wkracza na rynek

Teraz są też dostępne kursy e-learningowe BHP – szkolenia online na nowoczesnej platformie edukacynej, z wykorzystaniem multimedialnych lekcji!
Szkolenie tradycyjne trwa cały dzień, a szkolenie e-learning odpowiednio od 3 do 6 godzin – w zależności od jego rodzaju. Ponadto uczestnik może szkolić się w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie, nie rezygnując z ważniejszych obowiązków.
Według prawa szkolenia BHP muszą przejść wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy prawa cywilnego, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Należy przy tym także pamiętać, że kurs BHP odbyć musi także przyszły pracodawca, który zobowiązany jest do uaktualniania swej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szkolenia BHP online w formie e-learningowej, to zazwyczaj prezentacje mulitmedialne udostępniane przez internet. Zaletą tych szkoleń jest niska cena, a także możliwość przeprowadzenia takiego instruktażu w dowolnym czasie.

Użytkownik – pracownik zapisany na szkolenie okresowe przez internet po otrzymaniu  danych dostępowych uruchamia multimedialny kurs w dowolnym czasie i miejscu.