Uprawnienia transportowe

Excavator TruckKierowca, który ma zamiar cokolwiek przewozić, musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Jeżeli chodzi o dostarczanie samych towarów, wystarczy tylko prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Jest ono zależne przede wszystkim od masy całkowitej pojazdu oraz jego wielkości i tonażu. Nie można także zapomnieć o specjalnych uprawnieniach, na które bardzo chętnie spoglądają pracodawcy. Kierowca może odbyć specjalne szkolenie, podczas którego zdobędzie ważne informacje o przewożeniu ładunków, dbaniu o ich trwałość, a także aspektach prawnych takiej pracy.

Nie jest to wymagane, choć wielu pracodawców kieruje swoich kierowców na takie szkolenia. Daje to większą pewność, a także zwiększa bezpieczeństwo towaru, a tym samym – majątku firmy. Inaczej sprawa ma się, jeżeli chodzi o przewożenie ludzi. Doskonale wiemy, że kilka osób w naszym samochodzie nie robi różnicy, ponieważ nie musimy posiadać żadnych uprawnień. Jeżeli jednak chcemy wykonywać transport autobusowy, nie wystarczy samo prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Trzeba także przejść solidne, kilkudniowe szkolenia, które przedstawią młodym kierowcom wszystkie dobre i złe strony transportu autobusowego.

Podstawowym krokiem do zostania kierowcą ciężarówki jest uzyskanie prawa jazdy kategorii C. By można było uczestniczyć w szkoleniu przygotowującym do egzaminu na prawo jazdy kat. C, należy uzyskać profil kandydata na kierowcę w odpowiednim wydziale komunikacji.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 rok życia (lub od 18 lat jeśli kursant uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280h, przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kat. C lub CE). Koniecznością jest także posiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które stwierdzają brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi. Po zakończeniu kursu kandydat na kierowcę musi zdać egzamin, Jest on w formie testu oraz z prawidłowej jazdy w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Pozytywny wynik uprawnia do otrzymania prawo jazdy kategorii C – na samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony dmc.