Jak uzyskać aplikację prawniczą?

prawnikZawód prawnika cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych studentów. Nic dziwnego – chociaż zawód ten poprzedzony jest trudnymi i żmudnymi studiami, perspektywa kariery jest wyjątkowa, zarówno pod względem płacy, jak i prestiżu z nią związanych.

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu nie wystarczą jednak jedynie same studia. Te są wstępem do długoletniej nauki, którą aspirujący przyszły prawnik ma przed sobą w trakcie aplikacji.

W zależności od preferencji, student może wybierać spośród następujących aplikacji: radcowskiej i adwokackiej, notarialnej, ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, a także mniej znanych – komorniczej, kuratorskiej czy aplikacji legislacyjnej.

Rozkład liczby studentów ze względu na dziedzinę kształcenia w Polsce
pozostaje w zgodzie ze światowymi trendami.W przeważającej liczbie krajów
OECD największy odsetek absolwentów szkół wyższych zdobywa dyplomy
z dziedziny biznesu, administracji i prawa – średnia dla krajów OECD w 2016
roku wyniosła 24% i była równa wartości, jaką osiągnęła Polska.

Gdy już absolwent prawa podejmie decyzję, na jaką aplikację chciałby kandydować, będzie musiał zdać egzamin. Jest on płatny i za przystąpienie do testu należy wnieść opłatę równą wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Test – niezależnie od aplikacji – składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Pozytywny wynik równoznaczny jest z uzyskaniem co najmniej 100 punktów.

Kształcenie w ramach aplikacji trwa dwa lata i także jest płatne – roczny koszt to około kilku tysięcy złotych. W tym czasie osoba pragnąca zostać prawnikiem ma szansę zdobyć doświadczenie w specjalizacji prawa, która ją interesuje. Każdy aplikant posiada własnego patrona, pod okiem którego kształci się do wykonywania zawodu. Dwuletnia aplikacja zwieńczona jest ostatnim egzaminem, który jest modyfikowany w zależności od rodzaju aplikacji, jaką wybrał absolwent: przeważnie składa się z kilku części sprawdzających wiedzę i umiejętności kandydata.

O trudności w zdobyciu aplikacji prawniczej mogą świadczyć wyniki egzaminów. W zeszłym roku, jak wynika ze wstępnych informacji opublikowanych przez Gazetę Prawną, egzamin zdało średnio 37%. Jedynie na aplikację komorniczą ten odsetek był wyższy – ok. 64%.

Konsultacje: Prawnik P. Rykowski – Rybnik